į pradžią turinys susisiekite  
Veikla » Vadovų darbotvarkės

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“

DIREKTORĖS IRENOS OFICEROVOS 

LAPKRIČIO MĖN. DARBOTVARKĖ

 

Darbotvarkė gali keistis

 

Data

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-11-07 17.15 Tėvų komiteto posėdis Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

2016-11-08

13,00

Pedagoginių darbuotojų susirinkimas

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
201611-18 10,30 Akcija „Geltonojo kaspino diena“ Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
2016-11-22 10. 00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Visagino savivaldybė
2016-11 Darbo metu Teminė auklėtojų darbo priežiūra pagal parengtą planą - vaikų veiklos organizavimas, ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas Ikimokyklinio ugdymo grupės

 

___________________________________

 

 

 

.