į pradžią turinys susisiekite  
Veikla » Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

  • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.
  • Aiškinamasis raštas prie 2016 m. IV ketvirčio atskaitomybės
  • Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita
 
 

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis