į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai » Savivaldos institucijos

Lopšelio-darželio taryba:

 • Violeta Liškevičienė – auklėtoja metodininkė, pedagogų atstovas, tarybos pirmininkė
 • Daiva Bileišienė – vyresnioji auklėtoja, pedagogų atstovas, sekretorė
 • Nadežda Kardelienė – auklėtoja, pedagogų atstovas, narė
 • Lijana Steikūnienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovas, narė
 • Aldona Kėkštienė – auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovas, narė
 • Loreta Čižienė – Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė, narė, tėvų atstovas
 • Miglė Bulovienė – Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė, tėvų atstovas
 • Liudmila Bratygina – Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, narė, tėvų atstovas

Metodinė taryba:

 • Jūratė Juršienė – auklėtoja metodininkė, tarybos pirmininkė;
 • Irena Vaiciukevič – auklėtoja, sekretorė;
 • Daiva Derenčiūtė – vyresnioji auklėtoja, narė;
 • Asta Mainelienė – auklėtoja metodininkė, narė;
 • Renata Šeibokienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, narė

 

Lopšelio-darželio tėvų komitetas:

 • Violeta Šumanienė – „Pagrandukų“ grupė
 • Jelena Fadejeva – „Boružėlių“ grupė
 • Skaistė Trukšaninienė – „Nykštukų“ grupė
 • Deividas Umbrasas – „Volungėlių“ grupė
 • Oksana Larionova – „Drugelių“ grupė
 • Inga Svirkovičė – „Mažylių“ grupė
 • Olga Lukina – „Žvaigždučių“ grupė
 • Svetlana Čeikinienė – „Šypsenėlių“ grupė
 • Liudmila Dičiūnienė – „Bitučių“ grupė

 

Lopšelio-darželio darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:

 • Alvyra Ramonienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui, komiteto pirmininkė;
 • Violeta Svikščienė – vyresnioji auklėtoja, narė;
 • Valentina Braziulienė – auklėtojo padėjėja, narė;
 • Dalia Cvečkovskienė – dietistė, narė.