į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai » Komisijos

Inventorizacijos komisija:

 • Irena Paukštytė – buhalterė, sekretorė-archyvarė, pirmininkė
 • Regina Bukauskienė – sargė, narė
 • Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja metodininkė, narė
 • Ana Chmylko – skalbėja, narė

 

Vaiko gerovės komisija:

 • Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
 • Natalja Kabajeva – vyresnioji logopedė, sekretorė
 • Violeta Liškevičienė – auklėtoja metodininkė, narė
 • Dalia Cvečkovskienė – dietistė, narė
 • Marytė Nikolajeva – vyresnioji auklėtoja, narė

 

Viešųjų pirkimų komisija

 • Alvyra Ramonienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pirmininkė
 • Danutė Remeikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sekretorė
 • Joana Maldžiūtė – vyriausioji buhalterė, narė

 

Mokytojų atestacijos komisija:

 • Irena Oficerova – lopšelio-darželio direktorė, pirmininkė
 • Daiva Bileišienė – vyresnioji auklėtoja, narė
 • Inga Cicėnienė – muzikos mokytoja metodininkė, narė
 • Loreta Čižienė – Žiburio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė, lopšelio-darželio tarybos narė, tėvų atstovė
 • Asta Mainelienė – auklėtoja metodininkė, sekretorė
 • Jonas Nekrošas – Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, steigėjo deleguotas asmuo
 • Renata Šeibokienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, narė