į pradžią turinys susisiekite  
Paslaugos » Vaikų priėmimas

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį

 

Vaikai priimami į Visagino vaikų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ vadovaujantis Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. TS-188 „Dėl priėmimo į Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašų patvirtinimo“ (atsisiųsti)

 

Prašymų formos:

Sutarčių šablonai:

  • Ikimokyklinio ugdymo sutartis
  • Priešmokyklinio ugdymo sutartis