į pradžią turinys susisiekite  
Paslaugos » Tėvų mokestis už teikiamas paslaugas

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatymas

 

Atlyginimas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatomas vadovaujantis:

  1. Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-84 (atsisiųsti)
  2. Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-158 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (atsisiųsti)

 

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:

  • už vienos dienos maitinimą vaikams iki 3 metų – 1,74 € (6,01 Lt);
  • už vienos dienos maitinimą vaikams nuo 3 metų – 1,91 € (6,59 €);
  • 15 procentų Valstybės patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio
    atlyginimas per mėnesį – 5,70 € (19,68 Lt)

Atlyginimo dydžio ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų lopšelyje-darželyje naudojimas

 

Atlyginimo dydžio ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų lopšelyje-darželyje naudojamas vadovaujantis Atlyginimo dydžio mokyklos ugdymo ir ūkio reikmėms lešų naudojimo lopšelyje-darželyje tvarka, patvirtinta Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. (1.7)-V-251  (atsisiųsti)