į pradžią turinys susisiekite  
Paslaugos » Maitinimas

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. (1.7) V-24 (atsisiųsti), pagal sudarytą trijų savaičių vaikų maitinimo valgiaraštį.