į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
KALĖDINIS SVEIKINIMAS

GERBIAMIEJI,

 

Sulaukėme gražiausių metų švenčių – Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

Atrodo niekas nepasikeitė: kaip ir prieš tūkstančius metų mirga žvaigždės,

o žmonių širdys vis taip pat trokšta meilės, vilties ir ramybės.

Vis dėlto kiekvieni ateinantys metai savo kraitelėje atsineša naujų vilčių,

Naujų planų ir siekių...

Tegul metų sandūroje Jus lydi gražių ir naujų idėjų angelas,

vėjas nuo rytdienos kelio nupučia visas kliūčių pusnis,

o žvaigždės nušviečia kelią naujiems siekiams įgyvendinti.

Tegul Didžiosios metų šventės įžiebia naują viltį,

suteikia džiaugsmo ir stiprybės, suartina ir suburia kilniems darbams!

SU ŠVENTĖMIS!

 

Direktorė Irena Oficerova

2014 m. gruodis

 
 
KVIEČIAME APLANKYTI PARODĄ

 

               

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQr_ONel_sUKWpQjjfGKbz-Uu1GOgiXdxNl_W8RLnv4fD9bAtgrhttp://www.smailikai.com/smailai/13/b/13_b_21_smilies.tik.lt.gif

Mes nulipdėm sniego senį,
Sniego sen
į Besmegenį.
Na, o Senis Besmegenis -
Nesmagu, vaikai, be sen
ės.
Mes nulipd
ėm seniui senę,
Kaip ir senis
Besmegenę,
Na o Sen
ė Besmegenė
Sau anūkų užsimanė.
Mes papust
ėm delniukus
Ir nulipd
ėm anūkus.

 

 

KVIEČIAME VISUS APLANKYTI BESMEGENIŲ IR KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ PARODAS

 

 

Organizatoriai „Drugelių“ grupės auklėtojos Nadežda ir Regina,

 „Šypsenėlių“ grupės auklėtojos Violeta ir  Lida, „Nykštukų“ grupės auklėtojos Jūratė ir Dangira

 

 

Paroda išdėstyta įvairiose lopšelio-darželio erdvėse.

 

 
 
MYKOLINĖS VĖLŪNUOSE

Šiais mokslo metais Mykolines „Ąžuoliuko mokyklėlės“ bei „Pelėdžiuko mokyklėlės“ vaikai šventė Vėlūnuose -  ūkininės Reginos Glebavičienės sodyboje. Išvykos tikslas - ne tik smagiai gamtoje atšvęsti Mykolines, bet ir susipažinti su ūkyje auginamais naminiais gyvuliais ir paukščiais, išsiaiškinti jų naudą žmogui. Kelionės metu vaikai emocingai stebėjo laukuose besiganančius naminius gyvulius. Ūkininkės Reginos laukuose stebėjome laikomą ir prižiūrimą gyvulių bandą: karves, jaučius, veršiukus. Ėjome į pievą, kur laisvai ganosi avys. Šalia sodybos stebėjome naminius paukščius – žąsis, antis, įvairių veislių vištas, kalakutus, gaidžius.

plačiau
 
KUR PRASIDEDA KNYGOS....

2014 m. balandžio 3 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų patvirtintas vaikų socializacijos projekto „Knygelių šalyje“ finansavimas iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų.

 

plačiau
 
"NYKŠTUKŲ" GRUPĖJE SVEČIUOJASI MAMYTĖS

Siekdamos aktyvaus bendradarbiavimo su tėvais, gražų rudens rytą pasikvietėme į grupę ugdytinių Aušrinės ir Patricijos mamas, kurios dirba Visagino menų mokykloje. Jos atsinešė muzikinius instrumentus – kankles ir smuiką. Aušrinės mama supažindino vaikus su smuiku, o Patricijos mama su kanklėmis. Vaikai sužinojo, jog smuikas labai panašus į žmogų ir turi širdį, o kanklės turi net 29 stygas.

 

plačiau
 
TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos valiuta taps euras. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi ir Visagino savivaldybės veiklos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metų priemonių plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-95, 20  punktu nuo š. m. rugpjūčio 22 d. prekių ir paslaugų kainos jų skelbimo vietose (įstaigų interneto svetainėse, informaciniuose stenduose ir pan.) turi būti nurodomos litais ir eurais.

plačiau
 
PASIKRAUK ENERGIJOS VISAGINE!

Įgyvendinant projektą „Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijos parengimas“, kuris yra finansuojamas ES struktūrinių fondų paramos ir savivaldybės biudžeto lėšomis, Visagino savivaldybės administracijos užsakymu buvo parengta Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studija (rengėjas UAB „Investicijų partneris“).

plačiau
 
LINKSMOJI RYTINĖS MANKŠTOS BANGA VISAGINE

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – sveikatą stiprinanti mokykla. Mūsų tikslas stiprinti veiklą su bendruomenėmis, tėvais ir partneriais bei daugiau dėmesio skirti veiklos sklaidai. 2014 m. birželio 6 d. 10.00 val. kviečiame visas Visagino ikimokyklines įstaigas prisijungti prie aktyvaus rytinio išsibudinimo „Linksmoji rytinės mankštos banga Visagine“.

plačiau
 
BŪSIMIEJI PIRMOKAI APLANKĖ ETNOGRAFIJOS MUZIEJŲ

2014 m. balandžio 15 d. priešmokyklinių grupių - „Ąžuoliuko mokyklėlės“ bei „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikučiai lankėsi Visagino „Verdenės“ gimnazijos etnografijos ir istorijos muziejuje.

plačiau
 
PRISIJUNGIAME PRIE AKCIJOS "TYLOS STEBUKLINGA VERSMĖ"

2014 m. balandžio 30 d. visus vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" bendruomenės narius kviečiame prisijungti prie akcijos "Tylos stebuklinga versmė".

 
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >  >>