į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
TRAMTATULIO LAUREATĖ (2014-03-28)

Kovo 21 d. Molėtuose vyko Aukštaitijos regiono Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kųrybos atlikėjų konkursas "TRAMTATULIS 2015", kuriame dalyvavo lopšelio-darželio ugdytinė Aušrinė Gudaitė. Mokytoja Inga Cicėnienė. Aušrinė šiame konkurse tapo viena iš laureačių ir 2015 m. balandžio 19 d. varžysis Kaune, respublikiniame ture. Sveikiname Aušrinę ir jos mokytoją Ingą ir linkime sėkmės republikiniame rate.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Remeikienė

 
 
VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ – LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ – KONKURSAS TRAMTATULIS 2015

Kovo 10 d. Visagino kultūros centre  vyko  vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso Tramtatulis 2015 I turas. Konkurse dalyvavo Visagino miesto pasakoriai daininkai, muzikantai. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinė Aušrinė Gudaitė konkurse atliko Ignalinos rajone užrašytas liaudies dainas - …,,Saulala sesula, in mus suk“ ir ,,Turė boba aželį“.

Aušrinė buvo pati jauniausia konkurso dalyvė, kuri džiugino publiką liaudies dainomis ir tapo viena iš  laureatų.

Sveikiname Aušrinę ir jos mokytoją Ingą Cicėnienę su pasiekimais ir linkime sėkmės II ture, kuris vyks kovo 21 d. Molėtuose.

 

 
 
VEIKSMO SAVAITĖ "BE PATYČIŲ 2015"

Kaip ir kiekvienais metais mūsų lopšelis-darželis aktyvus "Veiksmo savaitės Be patyčių 2015" dalyvis. Visą savaitę nuo kovo 23 d. iki kovo 27 d. grupėse vyksta įvairios veiklos apie draugystę, skriaudą, užuojautą, supratimą. Net ir patys mažiausieji lopšelio-darželio vaikučiai pasipuošė šypsenėlėmis ir jas dovanojo visiems aplinkiniams. Vyresnieji vaikai apsilankė priešmokyklinėse grupėse ir dalyvavo "Zipio draugų" valandėlėje. Susipažino su Zipiu ir jo draugais.

plačiau
 
PAMINĖJOME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ

Kovo 12 d. lopšelyje-darželyje vyko šventinis renginys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Muzikos salėje susirinko darželio ugdytiniai, pedagogai, kiti darbuotojai, "Žiburio" pagrindinės mokyklos ketvirtokai, kartu su mokytoja Danute Abramovičiene. Visus su švente pasveikino lopšelio-darželio direktorė Irena Oficerova.

Muzikinė-poetinė kompozicija prasidėjo Lietuvos himnu. Lopšelio-darželio vaikai deklamavo eilėraščius skirtus Lietuvai, šoko lietuvių liaudies šokius ir dainavo lietuvių liaudies dainas. Koncertą pratęsė "Žiburio" pagrindinės mokyklos mokiniai.

 

plačiau
 
EDUKACINĖ VALANDĖLĖ VAIKŲ KŪRYBOS NAMUOSE (2015-03-10)

Kovo 10 d. „Ąžuoliuko mokyklėlės“ ugdytiniai lankėsi VKN atvirame centre. Dėkojame kūrybos namų socializacijos skyriaus sektoriaus vedėjai Olgai Lukinai už pakvietimą, nes kūrybos namai mūsų lopšelio–darželio kaimynystėje ir juose esame buvę ne kartą, tačiau nepastebėjome, kada jie taip pasikeitė.

                   Ekskursijos metu vaikai susipažino su puikiomis kūrybos namų darbuotojomis Violeta Cvirkaite-Bendelston bei Jelena Zotova.

plačiau
 
VISOM VAIVORYKŠTĖS SPALVOM

2015 m. kovo 6 d.

Į laumės juostą aš įpinsiu

Visas vaivorykštės spalvas!

Pasaulį mielą padabinsiu,

Nutiesiu tiltą į dausas!

 

Nutiesiu tiltą iš darbų,

Svajonių, meilės ir sėkmės!

Tegul pasaulis bus gražus -

Tegul gerovė mus lydės!

(autorius M.Nikolajeva)

 

„Visom vaivorykštės spalvom“ – tokia buvo lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 25 metų veiklos jubiliejaus šventinė idėja. Mūsų lopšelio - darželio nueitą gyvenimo kelią galime palyginti su vaivorykšte. Į ją įpinta daug spalvų juostų: tai darželio vaikai, darbuotojai, pedagogai, jų darbai, tėvai, kolegos iš kitų mokymo įstaigų, savivaldybės administracija... Visa tai, susilieja į vieną nuostabią vaivorykštę, kurią taip myli ir mėgsta piešti vaikai.

plačiau
 
METŲ KNYGOS RINKIMAI 2015

Sausio 29 d.  Ąžuoliuko mokyklėlės bei  Pelėdžiukų mokyklėlės“ ugdytiniai dalyvavo  akcijoje „Metų knygos rinkimai 2015“, vykusioje Visagino bibliotekos vaikų literatūros  skyriuje.

Akcijoje dalyvavo „Žiburio“ pagrindinės mokyklos  bei „Verdenės“ gimnazijos mokiniai. Buvo pristatomos lietuvių autorių knygos, pateiktos metų vaikų knygos rinkimams. Tai: L. Žutautės „Ferdinandas ir Pū: žygis į Australiją“, G. Adomaitytės „Čiobrelių dvaras“, J. „Torčiukas ant debesėlio“, D. Kandrotienės „Spintos istorijos“, Zylės Kotrynos „Milžinas mažylis“.

 

 

 

plačiau
 
PAREMKITE LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Lankančių darželį vaikų tėveliai ar artimieji taip pat galite prisidėti prie paramos lopšeliui-darželiui, nukreipdami 2% pajamų mokesčio dalį!

Šios lėšos bus naudojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kokybei gerinti.

Formą FRO512 su Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ rekvizitais, užpildykite ir pateikite į artimiausią VMI skyrių. Formą užpildyti galite ir elektroniniu būdu, prisijungę prie savo elektroninės bankininkystės. Į formą FRO512 Jums belieka įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą ir įrašyti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ įmonės kodas 190231730. Užpildykite šią formą ir pateikite į artimiausią VMI skyrių arba kreipkitės į mūsų lopšelio-darželio sekretorę-archyvarę.

Už 2% paramos lėšas, įsigyta ugdymo priemonių ir ūkio reikmių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui organizuoti. Nuoširdžiai dėkojame.

 

Lopšelio-darželio direktorė

 

 
 
DALYVAUJAME PILIETINĖJE AKCIJOJE "ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA"

Šiandien 2015 m. sausio 13 d. viso lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" ir prisijungė prie iniciatyvos "Neužmirštuolė". Lopšelio-darželio grupių languose švietė žvakutės. Jos skleidė laisvės ir ramybės šilumą. Ir maži ir dideli nurimo, susikaupė klausydami dainos "Laisvė".

plačiau
 
VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI "ĄŽUOLIUKAS" 25 METAI

Prieš 25-erius metus, 1990 metais sausio 12 d. Visagine pradėjo veikti pirmasis, lietuviškas vaikų lopšelis-darželis, kaip Ignalinos atominės elektrinės žinybinis lopšelis-darželis Nr. 12, 1994 m. rugsėjo 13 d. Ignalinos rajono valdybos Švietimo skyrius įregistravo lopšelį- darželį pavadinimu – Visagino vaikų lopšelis-daželis „Ąžuoliukas“.

Šiandien lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ žinomas Visagine, kaip stabiliai funkcionuojanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Lopšelyje-darželyje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas. Kūrybingi pedagogai tenkina vaikų saviraiškos poreikius, savo darbe taiko inovatyvius ugdymo metodus, padeda vaikams pasirengti mokymuisi mokykloje. Ugdymo metodai nukreipti į visuminį vaiko ugdymą, fizinių ir psichinių galių vystymą bei būtinų kompetencijų plėtojimą. Ši veikla vyksta tampriai bendradarbiaujant su šeima. Pagrindiniai ir svarbiausi pedagoginės veiklos vertintojai – tėvai. Siekiame, kad tėvai ir lopšelio-darželio bendruomenė veiktų tamprioje sąveikoje ir taptų lygiaverčiais partneriais.

plačiau
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >  >>