į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla

2012 m. balandžio 18 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos sprendimu Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pradėjome įgyvendinti sveikatos stiprinimo programą „Sveikuolis Giliukas“ 2012–2017 metams. Ši programa bus integruota į Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą ir Bendrąją ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą „Ąžuoliuko takeliu“. Programos tikslai, uždaviniai, principai atitinka šiuolaikines ugdymo tendencijas. Programą rengė sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti darbo grupė. Mano, kad programa padės sutelkti lopšelio-darželio bendruomenę bendram tikslui, ugdyti ir formuoti teigiamą vaikų požiūrį į sveikatos stiprinimą, sveiką gyvenimo būdą, kurti saugią ir sveiką aplinką vaikų veiklai, kelti pedagogų kvalifikaciją.

Linkiu sėkmės ir supratimo visai lopšelio-darželio bendruomenei įgyvendinant sveikatingumo nuostatas lopšelyje-darželyje.

 


Direktorė Irena Oficerova