į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2013

„VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ“

VEIKLOS PLANAS

2013 m. kovo 18 d.

 

 

Tikslas.        

Toleruoti draugiškus bendruomenės tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo santykius.

Ugdyti draugiškumą, gerumą, toleranciją.

 

 

 

Eil. Nr.

Data

Renginio pavadinimas

Atsakingas

1.

2013-03-18-24

Bendra savaitės tema visose lopšelio-darželio grupėse - "Draugaukime".

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Remeikienė

Grupių auklėtojos

2.

2013-03-19

Veiksmo savaitės be patyčių emblemos pasigaminimas kiekvienoje grupėje.

 

Grupių auklėtojos

3

2013-03-20

DRAUGYSTĖS DIENA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Remeikienė

Iniciatyvinė darbo grupė

Grupių auklėtojos

4.

2013-03-21

Priešmokyklinės grupės"Ąžuoliuko mokyklėlė" ir „Pelėdžiukų mokyklėlė“ pasikviečia vyresniųjų grupių vaikus į Zipio draugų valandėlę. („Aitvariukų“ ir „Nykštukų“ grupės).

R.Šeibokienė

V.Liškevičienė

5.

2013-03-22

Kūrybinių darbų paroda "Draugo portretas" (tėvai, vaikai, pedagogai).

 

Iniciatyvinė darbo grupė