į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
PAREMKIME LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Lankančių darželį vaikų tėveliai ar artimieji taip pat galite prisidėti prie paramos lopšeliui-darželiui, nukreipdami 2% pajamų mokesčio dalį!

Šios lėšos bus naudojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kokybei gerinti.

Formą FRO512 su Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ rekvizitais, užpildykite ir pateikite į artimiausią VMI skyrių. Formą užpildyti galite ir elektroniniu būdu, prisijungę prie savo elektroninės bankininkystės. Į formą FRO512 Jums belieka įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą ir įrašyti lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ įmonės kodą. Užpildykite šią formą ir pateikite į artimiausią VMI skyrių.

Už 2% paramos lėšas, įsigyta ugdymo priemonių ir ūkio reikmių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui organizuoti. Nuoširdžiai dėkojame.

 

VISAGINO VAIKŲ LOŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

Įmonės kodas 190231730

Adresas: SEDULINOS AL. 51, LT-31231 Visaginas

Tel. (8 386) 74 798

El. p. info@visaginoazuoliukas.lt

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Sąskaita LT30730001000262065

 

Lopšelio-darželio direktorė

 
 
GERUMO NIEKUOMET NEBUS PER DAUG

Kovo 17 dieną Visagino vaikų lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinės „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikai, nešini savo pagamintomis gėlėmis su užrašu Ačiū, skubėjo į Visagino savivaldybę. Gerumo žiedai tai padėka Visagino savivaldybės politikams ir administracijos darbuotojams už padovanotus bilietus į Klaipėdos jaunimo teatro muzikinį spektaklį vaikams „Voro vestuvės“. Gėlės buvo perduotos merei Daliai Štraupaitei ir administracijos direktoriui Sergejui Mickevičiui. Vaikai bendravo su mere ir administracijos direktoriumi, apžiūrėjo jų darbo vietas, o atsisveikinant gavo dovanėlių, po knygutę apie Visaginą.

Gerumas žmogui reikalingas kaip saulė, kaip oras, kaip vanduo.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Liškevičienė

plačiau
 
SVEIKINIMAS

Mielieji,

Kasmet nubundanti gamta pažadina kūrybinę energiją,

Norą dalinti gėrį ir kurti...

Auštantis Velykų rytas atneša pilnas rieškučias džiaugsmo ir didelį krepšį margučių.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Šventų Velykų proga!

Linkiu sielos palaimos pasitinkant

Didžiąją Prisikėlimo šventę,

džiaugsmo ir išradingumo,

marginant margučius su artimaisiais,

meilės, darnos ir jaukumo,

švenčiant gražiausią pavasario šventę.

 

Direktorė Irena Oficerova

 
 
„GREITI, ŽVALŪS IR SVEIKI“ (2016-03-17)

Kovo 17dieną „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikai, tėveliai, broliai, sesės ir net močiutė atskubėjo į sporto salę. Čia vyko nuotaikingos, linksmos, įdomios sportinės varžybos „Greiti, žvalūs ir sveiki“. Vaikai parodė savo prisistatymą, o žiūrovai gausiais plojimais įvertino. Pasiskirsčius į komandas, buvo paskelbta varžybų pradžia. Dalyviai atliko įvairias rungtis: vežiojo vaikus, ėjo pavirtę į „voriukus-greituoliukus“, lindo pro tunelį, šokinėjo, dviese bėgo vienose kelnėse, minė mįsles. Laimėjo draugystė. Įteikti padėkos raštai ir maišeliai su saldumynais.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Liškevičienė ir auklėtoja Alina Gvozdeva

plačiau
 
VAKARONĖ „SEKU SEKU PASAKĄ“ (2016-03-17)

Gražų kovo 15 dienos vakarą „Nykštukų“ grupės vaikai, tėvai, sesės, broliai ir seneliai susirinko į vakaronę „Seku seku pasaką“.

plačiau
 
„BĖGU, ŠOKU BEI METU IR LIETUVIŠKAI KALBU...“ (2016-03-15)

Beveik mėnesį trukusių Lietuvių kalbos dienų Visagine programoje vyko daug įvairių renginių, kurių metu  buvo skleidžiamos žinios apie lietuvių kalbą, didinamas lietuvių kalbos prestižas. Šiais metais „Ąžuoliuko mokyklėlės“ vaikai su pedagoge Renata ir lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ „Žvaigždučių“ priešmokyklinės grupės ugdytiniai su pedagoge Regina Servut nutarė prisidėti prie šių gražių bei prasmingų renginių. Lopšelyje–darželyje „Auksinis gaidelis“ organizavome sportines varžybas „Bėgu, šoku bei metu ir lietuviškai kalbu“.

plačiau
 
VEIKSMO SAVAITĖ BE PAYČIŲ 2016

Kovo 14-20 dienomis „Vaikų linija“ jau septintą kartą inicijuoja „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2016“, kviesdama visus įvertinti, kas nuveikta ir ką dar būtina padaryti, kad vaikai galėtų užaugti be patyčių. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ palaiko šią iniciatyvą ir prisideda renginiais ir akcijomis, kad patyčių būtų mažiau.

plačiau
 
PADĖKA (2016-03-15)

DĖKOJAME

Visagino savivaldybės vadovams ir administracijai už suteiktą galimybę  priešmokyklinės grupės Pelėdžiukų mokyklėlė  vaikams  pamatyti puikų Klaipėdos jaunimo teatro muzikinį spektaklį "Voro vestuvės".

Lopšelio-darželio vadovai, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Liškevičienė ir vaikai

DĖKOJAME

Ąžuoliuko mokyklėlės ugdytinės Ugnės Makūnaitės tėveliams Redai ir Algiui Makūnams už padovanotus bilietus į Klaipėdos jaunimo teatro muzikinį spektaklį „Voro vestuvės“.

plačiau
 
„LIETUVĖLE TU, MANA“ (2016-03-10)

Tapo gražia tradicija švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną su „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniais.

plačiau
 
TĖVŲ DĖMESIUI. NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D. PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS - PRIVALOMAS

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. priėmė Švietimo įstatymo pakeitimą, susijusį su privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimu Lietuvoje.

 

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešiamečiai, gyvenantys Lietuvoje, taip pat užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalės būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Įstatymo pakeitimai įpareigoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai, specialistams nustačius, kad penkiametis yra pakankamai subrendęs.

Visagino savivaldybėje vaiko brandumo įvertinimą atlieka Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialistai.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas  ̶ atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienus metus iki mokyklos.

 

Į priešmokyklinio ugdymo programą teikiančią įstaigą vaikai priimami pagal gyvenamąją vietą savininko nustatyta tvarka. Priėmimą vykdo įstaigos vadovas.

 

Visagino savivaldybėje priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikų lopšeliuose-darželiuose:

,,Auksinis raktelis“ (Taikos pr. 20), ,,Ąžuoliukas“ (Sedulinos al. 51)  ̶ lietuvių mokomąja kalba,

,,Auksinis gaidelis“ (VPC) (Tarybų g. 9), ,,Gintarėlis“ (Draugystės g. 19), ,,Kūlverstukas“ (Kosmoso g. 12)  ̶  rusų mokomąją kalba.

 

Išsamesnę informaciją teikia:

Rima Astrauskienė, Visagino savivaldybės admininstracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 386) 31 789, el. p. rima.astrauskiene@visaginas.lt; 

Irena Oficerova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė, tel. (8 386) 74 798, el. p. irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt;

Elena Čekienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ direktorė, tel. (8 386) 70 719, el. p. raktelis4@dkd.lt; 

Vilija Kriaučiūnienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ direktorė, tel. (8 386) 32 192, el. p. ldkdirektore@sugardas.lt;

Ana Korolkova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė, tel. (8 386) 74 520 el. p. ana.korolkova@sugardas.lt; 

Laima Šamatavienė, Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) direktorė, tel. (8 386) 71 706, el. p. laima.samataviene@auksinisgaidelis.lt

 
 
<<  <  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >  >>